name

Vandkvalitet - Fra A til Åen

Kommuner og forsyninger er de seneste år er begyndt at implementere klimatilpasningsplanerne. I den forbindelse er separering af regnvand fra kloaksystemet blevet mere udbredt, og i stedet afkobles regnafstrømning fra befæstede overflader og håndteres lokalt ved nedsivning til grundvand, udledning i søer/åer/vandløb eller ledes op på overfladen for at bidrage til mere blå-grønne anlæg. Allerede nu er dette praksis mange steder i Danmark, og det må i takt med at klimatilpasningsplanerne implementeres forventes, at der over de kommende år vil ske en markant stigning i ansøgninger til en sådan håndtering af regnvand. En stor udfordring i forbindelse med disse ansøgninger er at adressere vandkvaliteten.


Projektets formål 
Projektets formål har været at samle og skabe overblik over det arbejde som er lavet inden for vandkvalitet af regnafstrømning, samt at lave et endnu stærkere og mere værdiskabende netværk, hvor viden kan deles og vigtige diskussioner tages. Alt sammen for at gøre os alle endnu bedre til at navigere indenfor området.

Procedure
Arbejdet foregik via involvering af sektoren nationalt bl.a. ved medfinansiering, spørgeskemaundersøgelser, indsamling af dokumenter til hjemmesiden, tre workshops, og diskussionsmøder.

Produkter fra projektet

Kontakt  
Har du spørgsmål til projektet kan du kontakte projektleder, Karin Cederkvist fra Teknologisk Institut på telefon: 7220 2085 eller e-mail: kce@teknologisk.dk