name

Beredskab ved oversvømmelser

Vand i Byer og Region Hovedstaden har lavet et udviklingsprojekt om beredskab i forbindelse med oversvømmelser.

De seneste år har givet flere oversvømmelser både fra skybrud, vandløb og stormflod, og da det tager lang tid at gennemføre klimatilpasningsplanerne, er det nødvendigt med et godt beredskab indtil da.


Formålet med projektet var at udarbejde et paradigme for, hvordan en robust og forudseende kommunal/lokal beredskabsplan kan udarbejdes.

Arbejdet foregik via en række workshops og temadage og via involvering af eksterne partnere. Undervejs var der diskussioner omkring f.eks. hvordan beredskab og indsatsplaner kan planlægges og organiseres. 

Projektet blev afsluttet medio 2018.

Produkter fra projektet:

Deltagende vidensinstitutioner:

Aalborg Universitet KBH, DHI og Teknologisk Institut

Kontaktperson:
Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, uhi@teknologisk.dk