name

Stormøde om regnafstrømning, klimatilpasning og vandkvalitet

Torsdag den 21. november 2019 kl. 9.00 - 16.00 på Teknologisk Institut i Taastrup


Selvom kvaliteten af regnafstrømning har været på dagsordenen i mange år efterhånden, er området omkring vandkvalitet stadig en stor udfordring, når det kommer til implementering af klimatilpasningsløsninger.

Hvilke erfaringer har vi opnået? Hvor er vi i dag? Hvordan kommer vi videre med den viden vi har?

Det kan du høre mere om på stormødet den 21. november 2019. Her vil både cases, forskningsprojekter og erfaringer fra Danmark være på programmet.

Se programmet for dagen her.

Arrangementet er gratis for medlemmer af Vand i Byer. Ikke medlemmer af Vand i Byer skal betale 1000 kr. pr. deltager. Husk no-show gebyr på kr. 500,-.

Du kan tilmelde dig dagen via nedenstående.