name

Kystdirektoratets stormflodsbarriere-konference den 23. maj 2019

Stormøde om stormflod og kystsikring den 21. maj 2019 flyttes til et senere tidspunkt!

 


Vand i Byers stormøde om stormflod og kystsikring den 21. maj 2019 flyttes til et senere tidspunkt, da det ligger to dage før Kystdirektoratets konference om stormflodsbarrierer den 23. maj 2019. Indholdet i Kystdirektoratets spændende program ligger tæt op af det vi havde planlagt. Vi mener derfor ikke at der er grund til at afholde to lignende heldagsarrangementer med så kort mellemrum.

Vand i Byer tager med bus
Vand i Byer har derfor valgt at arrangere en bus til Kystdirektoratets konference der afholdes i Holstebro kl. 10.00 - 16.00. Bussen vil gå fra Høje Taastrup Station den 23. maj 2019 omkring kl. 6.00 og være tilbage omkring kl. 20.00. Der vil også være mulighed for opsamlingspunkt i Odense. I bussen vil Vand i Byer komme med lidt forskellige oplæg til diskussion og debat. Der vil også være forplejning på både udturen og hjemturen. Tilmeld dig busturen nedenfor. Busturen er gratis for Vand i Byer medlemmer. Prisen er 400 kr. for ikke medlemmer af Vand i Byer. Busturen bliver kun gennemført ved minimum 10 tilmeldte.

 

Selve deltagelsen til Kystdirektoratets konference skal du selv betale. Tilmeld dig her, hvor du også kan læse mere om arrangementet. Tilmeldingsfrist er den 10. maj 2019.

Vand i Byer har sammen med Kystdirektoratet snakket om fremadrettet at koordinere kyst og stormflodskonferencer, så det flyttede møde laves i samarbejde.