name

Stormøde 14. september 2016 - Klimatilpasning på tværs af forvaltninger og kommunegrænser

Temaet for dagen var ”Klimatilpasning på tværs af forvaltninger og kommunegrænser”, der blev arrangeret af Vand i Byer i samarbejde med Viborg Kommune og Orbicon. Desuden var der rundvisning på sØnæs.


          

Programmet kan ses her

Deltagerlisten kan ses her

Velkomst
v/ Hanne Kjær Jørgensen, Teknologisk Institut, Rørcentret

Horizon2020
v/ Birgitte Neergaard, DTU

C2C CC – Coast to Coast Climate Challenge
Om arbejdet med at skabe videndeling og samarbejde mellem kommunerne om klimatilpasning og det midtjyske projekt Coast to Coast Climate Challenge
v/ Dorthe Selmer, Region Midtjylland

Limfjorden og klimasikring af Lemvig
Et samarbejde mellem 7 kommuner og 7 forsyninger
v/ Thomas Damgaard, Lemvig Kommune

Hvordan får vi Byen til Vandet i Randers?
Randers er Danmarks eneste større flodby, hvor mødet mellem by, natur og vand giver nogle helt særlige muligheder. Hør om klimabåndet, kommunens/forsyningens samarbejde om klimatilpasning og den store satsning ved udmundingen af Gudenåen
v/ Malene Lauge Nielsen, Randers Kommune

Rådhusparken i Gladsaxe
Overvejelser om byliv, serviceniveau og integrering med kommende letbanestation i forbindelse med at skabe plads til vandet i forbindelse med skybrud
v/ Daniel G. Pedersen, Gladsaxe Kommune

Resultat af RådhusPARKøvelsen kan ses her

Hvordan arbejder man på tværs i praksis?
Få lidt input om at navigere i komplekse innovationsprocesser. Vand i Byers kursus: ”Innovation af stedet” er en model, hvor kommunerne skal arbejde på tværs af forvaltninger. Hvad er forudsætningerne, og hvordan løftes innovation som en eksperimenterende tilgang?
v/ Birgitte Hoffmann, Aalborg Universitet KBH og Miriam Feilberg, DANVA

Hedensted - udvikling af kystlandet mellem Glud Håb og Håbet, sommerhusområder, turisme og kystproblematikker
Hvordan tænkes samarbejdet?
v/ Niels Rauff og Pernille Øster, Hedensted Kommune

Kommunikation og samarbejde med kommunerne ifm. EU’s oversvømmelsesdirektiv
v/ Laura Storm Henriksen, Kystdirektoratet

Når højtstående grundvand inviterer til samarbejde på tværs
Hvad har omdrejningspunkterne i samarbejdet været i projekterne REWETDUNE, WETHAB samt Afvandingsforhold i Skagen by?
v/ Rikke Krogshave Laursen, Niras

Samvejr
Lancering af en ny hjemmeside med en lang række konkrete digitale værktøjer, der alle har til formål at forbedre borgerdialogen og effektivisere det interne projektarbejde
v/ Jesper Paulsen-Hansen, Gemeinschaft

Viborg om sØnæs – integration af vand, idræt, aktiviteter, natur og borgerdeltagelse
m samarbejdet i projektet.
v/ Lotte Kunstmann, Viborg Kommune

Se Årshjulet for sØnæs her

Dagen blev afsluttet med rundvisning på sØnæs. Kørevejledning