Vand i Byer på kinesisk

Efter ønske fra bl.a. Danish Water Forum og det danske sekretariat for China-Europe Water Platform (CEWP) er ”Sustainable Urban Drain age Systems” white paperet, netop oversat til kinesisk.

Læs mere

Ny pixi-bog om innovation og klimatilpasning

Så kom den - Vand i Byers pixibog, som giver dig et godt indblik i de spændende innovationsprojekter, der er gennemført i løbet af de seneste år. 

Læs mere

Nordisk netværk for vandrelaterede tiltag

Projektets formål er at øge samarbejdet mellem netværk der arbejder med vandrelaterede tiltag. Hovedaktørerne er udover Vand i Byer WIN-netværket i Skåne og Vannklyngen i Norge. Desuden deltager der også netværk fra Finland og Catalonien i projektet.

Læs mere

Klimatilpasningslaboratoriet inviterer til events

I klimatilpasningslaboratoriet optimerer, tester og dokumenterer vi nye og eksisterende klimatilpasnings- og afløbsprodukter i fuld skala.

Læs mere

Stormøde 14. september - Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser

Vi skal derfor bl.a. høre om initiativer i Viborg Kommune. Desuden har vi inviteret Region Midt til at fortælle om projektet ”From coast to coast” og …

Læs mere

Bedre badevandskvalitet ved overløb !

-  Kommuner og forsyningsselskaber har gjort rigtigt meget for at reducere urenset overløb og der er investeret milliarder i bassiner og separatkloake…

Læs mere

Vil du være medlem af Vand i Byer?

Hvis I overvejer at jeres virksomhed skal være medlem af Vand i Byer, har I mulighed for at deltage gratis ved 1 arrangement, fx ét stormøde. Hvis I ø…

Læs mere

LARidanmark.dk

Hjemmesiden laridanmark.dk er udviklet som et innovationsprojekt (der betegnes ”IP03”) under innovationsnetværket Vand i Byer. Vand i Byer arbejder me…

Læs mere