Invitation til håndbogsreception

Arbejder du med:

  • klimatilpasning som et potentiale for at forbedre byer og landdistrikter?
  • at udvikle nye former for samspil med borgerne?  
  • innovation og bæredygtig omstilling?   

Læs mere

Seminar om klimatilpasning og grøn vækst

Det summer af aktivitet i landets kommuner. Flere og flere store og små klimatilpasningsprojekter
skyder op, og endnu flere er på vej. Det er vigtigt at udnytte projekterne på tværs af geografi og myndighed
til at få maksimalt udbytte af de store investeringer og at udnytte mulighederne for grøn vækst.

Læs mere

Kommunikationsstrategi i pixiudgave

Vand i Byer har lavet en kommunikationsstrategi for de næste år 

Læs mere