Logo: Vand i Byer, link til forsidenLogo: Teknologisk Institut, link til forsiden
Vand i Byer
 Netgroup Netgroup  In English In English   Udskriv Udskriv  Søg Søg
Du er her: Vand i Byer 

Velkommen til projekt Vand i Byer

Forsidebillede_Vand i Byer_April 2014
Ekskursion på sidste stormøde i Vand i Byer den 10. april 2014.
Fotograf: Ulrik Højbjerre, Envidan

 

Sidste nyt:

 • Næste stormøde er den 9. oktober 2014 på TI
  På stormødet den 9. oktober er omdrejningspunktet permeable belægninger og resultaterne fra innovationsprojekt nr. 01, som bl.a. har lavet testfelter med permeable belægninger på Svanemøllen station. På temadagen for vi desuden besøg af Bill Hunt fra USA, der har mange års erfaringer med permeable belægninger. På temadagen præsenteres desuden kort resultater fra IP06 om kontrol af patogener i overløbsvand ved hjælp af kemisk desinfektion, samt fra IP13 om hydraulisk kapacitet i faskiner baseret på erfaringer fra Pilebro-projektet på Bornholm. Se programmet her: DownloadProgram for stormøde den 9. oktober 2014 (276 KB)
   
 • Vand i Byers store konference i Industriens Hus den 11.-12. november 2014 Fremtidens klimarobuste by – status og visioner

  Konferencen Fremtidens Klimarobuste by – status og visioner vil præsentere resultaterne af innovationsprojekterne i Vand i Byer. Der vil være ekskursioner til eksisterende klimatilpasningsprojekter, og der vil være borddiskussioner og clicker-afstemning om, hvordan vi kommer videre med klimatilpasning i Danmark. Konferencen bliver krydret med mange spændende indslag. Fx byder Ida Auken velkommen, og der vil være 4 internationale gæsteforelæsere fra hhv. USA, Australien, Frankrig og Holland. Det koster 1.600 kr. at deltage på konferencen, som er åben for alle – både Vand i Byer-aktører og ikke-Vand-i-Byer aktører! Se programmet her:  DownloadKonferencen Fremtidens klimarobuste by den 11.-12. november 2014 (531 KB)

 • Haveselskabets workshop den 25. september 2014
  Tak for en god workshop den 25. september, hvor Haveselskabet præsenterede det nye klimaværktøj 'Borgerne i klimatilpasning'. Se præsentationerne her.
   
 • Stormødet den 28. august 2014
  Vand i byer afholdt stormøde den 28. august 2014 på Teknologisk Institut i Taastrup. Emnet var: Fra gråt til blåt - Regn med kvalitet. Se materiale fra dagen her
   
 • FOUR MORE YEARS!
  Så er det en realitet. Innovationsnetværket Vand i Byer er blevet bevilliget fra 1/7-2014 - 1/7-2018. Vi glæder os til et fortsat samarbejde med klimatilpasning på dagsordenen! 
   
 • Læs Vand i Byers rapport om klimatilpasning i sociale medier her:  
  DownloadVIB sociale medier AAU 2012 med ISBN (1.9 MB)
   
 • Få dit LAR-anlæg i vores database over LAR anlæg i Danmark - og se andre anlæg her: www.laridanmark.dk

Andre arrangementer:

 

Kære Alle deltagere i ViB!

De første 14 triple-helix projekter er nu sat i gang:

 1. IP01 - Permeable befæstelser
 2. IP02 - Udvikling og dokumentation af nedsivningsløsninger med filterjord
 3. IP03 - Branding af LAR (LAR, fase 1)
 4. IP04 - Fra kontrol til styring - Risikostyring i vandforsyningen
 5. IP05 - Lad det regne med frøer - Kan klimatilpasning af byer til et ændret nedbørsmønster samtidig styrke byernes biodiversitet
 6. IP06 - Desinfektion af kloakoverløb (DesiCSO)
 7. IP07 - Kan grønne tage tage vand? – Hydrauliske egenskaber for grønne tage
 8. IP08 - Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne
 9. IP09 - Integreret forvaltning af vand i byer- analyse af institutionelle, lovgivningsmæssige og finansielle
 10. IP10 - Regn med kvalitet – Bedre styr på afstrømningens kvalitet er en forudsætning for bæredygtig og innovativ klimatilpasning
 11. IP11 - Klimaskole. Konceptudvikling af den klimatilpassede folkeskole
 12. IP12 - Nordhavn – en bydel i vandbalance
 13. IP13 - Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm
 14. IP14 - Økonomi i LAR – anlæg og drift

Læs mere om projekterne under ”Innovationsprojekter” – ”Bevilgede projekter”. Du kan se referater fra møder og følge projekternes fremgang under de enkelte projekters grupperum her

Læs mere om hvordan du kan søge under ”Sådan søger du tripel-helix projekter” i menuen til venstre.

Vand i Byer er stadig åbent for nye aktører. Skriv til Hanne Kjær Jørgensen hakj@teknologisk.dk, hvis du er interesseret.

God arbejdslyst!

 
Banner: ALECTIA
 Seneste nyt
 
 
 Kontaktpersoner