Stormøde 30. marts om Værdiskabelse i planlægning og drift af blå-grønne anlæg

Klimatilpasning skal ikke kun klimasikre vores byer, kyster og landdistrikter – vi skal også skabe værdier som liveability, naturværdier, rekreative værdier og grønne jobs. Det kræver at vi arbejder på nye måder på tværs af forvaltninger og budgetter og derved skabes nogle nye udfordringer.

Læs mere

Bedre og billigere klimatilpasning gennem samarbejde

Fire ambitiøse projekter er udvalgt til at deltage i kampagnen Regn & Byer. De fire projekter skal udvikle det langsigtede samarbejde for at bane vejen til mere, bedre og billigere klimatilpasning.

Læs mere

Kom bag om kulisserne i klimatilpasningen

Vand i Byer inviterer journalister på heldagsstudietur rundt i Danmark, den 18. maj 2017. Vi ønsker at give jer et indblik i, hvad der er op og ned i spørgsmål om ekstremregn, stormflod, 100-års hændelser, og de såkaldte grønne og blå skybrudsløsninger sat overfor de traditionelle kloakløsninger?

Læs mere

Hvad kan Vand i Byer tilbyde jeres virksomhed?

Vi har i Vand i Byers sekretariat mulighed for at hjælpe jeres virksomhed med at komme videre med produktudvikling og/eller salg af nye eller eksisterende produkter. Fx kan vi hjælpe med at søge midler til produktudvikling, test og dokumentation af afløbs- eller klimatilpasningsprodukter eller at gennemføre de fysiske tests i fuld skala (1:1) i klimatilpasningslaboratoriet.

Læs mere

Invitation til Politikerseminar 27. april 2017

Seminaret henvender sig til dig som politiker i en kommune eller region og som bestyrelsesmedlem i et forsyningsselskab. Kom og få ny viden og inspira…

Læs mere

Vil du være medlem af Vand i Byer?

Hvis I overvejer at jeres virksomhed skal være medlem af Vand i Byer, har I mulighed for at deltage gratis ved 1 arrangement, fx ét stormøde. Hvis I ø…

Læs mere

Vand i Byer – mellem udvikling og forretning

Af Michael Nørgaard Vand, sanitet og klimatilpasning er helt centrale elementer i byudvikling og tilvejebringelse af tidssvarende boliger over hele ve…

Læs mere

Afholdte arrangementer

Læs mere