Logo: Vand i Byer, link til forsidenLogo: Teknologisk Institut, link til forsiden
Vand i Byer
 Netgroup Netgroup  In English In English   Udskriv Udskriv  Søg Søg
Du er her: Vand i Byer 

Velkommen til projekt Vand i Byer

Stormøde 29.01.14, forside
Foto fra stormødet hos Gladsaxe Idrætsanlæg den 29. januar 2014
 

Sidste nyt:

 • Vand i Byer afholdt stormøde den 10. april 2014 på Teknologisk Institut i Taastrup. Emnet var: Vand i Byer præsenterer resultaterne fra "Byer i Vandbalance". Se materiale fra dagen her
   
 • FOUR MORE YEARS!
  Så er det en realitet. Innovationsnetværket Vand i Byer er blevet bevilliget fra 1/7-2014 - 1/7-2018. Vi glæder os til et fortsat samarbejde med klimatilpasning på dagsordenen!
   
 • AVT-Jord og Grundvand har arrangeret en temadag om målinger, både i grundvand, vandløb, kloak og andre recipienter. Se program her: DownloadTemadag 2 - Hydrauliske- hydrologiske og vandkvalitetsmålinger (110 KB)
   
 • DANVA sætter i samarbejde med Dansk Miljøteknologi fokus på de politiske og planmæssige rammer for anvendelser af LAR-løsninger. Læs mere om konferencen her: Downloadkonf.LAR.program (190 KB) 
   

 • Læs Vand i Byers rapport om klimatilpasning i sociale medier her:  
  DownloadVIB sociale medier AAU 2012 med ISBN (1.9 MB)
   
 • Få dit LAR-anlæg i vores database over LAR anlæg i Danmark - og se andre anlæg her: www.laridanmark.dk
   
 • Rørcentret tilbyder nu for første gang en klimatilpasningsuddannelse til maj-juni 2014, hvor der vil være certificering fra Teknologisk Institut med ekstern censor. Målgruppen er både kommuner og forsyninger (- også driftsfolk), anlægsgartnere, kloakmestre, producenter/entreprenører og rådgivere. Der er begrænsede antal pladser, så først til mølle princippet for tilmelding gælder! Du kan se indholdet af klimatilpasningsuddannelsen her

Kære Alle deltagere i ViB!

De første 14 triple-helix projekter er nu sat i gang:

 1. IP01 - Permeable befæstelser
 2. IP02 - Udvikling og dokumentation af nedsivningsløsninger med filterjord
 3. IP03 - Branding af LAR (LAR, fase 1)
 4. IP04 - Fra kontrol til styring - Risikostyring i vandforsyningen
 5. IP05 - Lad det regne med frøer - Kan klimatilpasning af byer til et ændret nedbørsmønster samtidig styrke byernes biodiversitet
 6. IP06 - Desinfektion af kloakoverløb (DesiCSO)
 7. IP07 - Kan grønne tage tage vand? – Hydrauliske egenskaber for grønne tage
 8. IP08 - Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne
 9. IP09 - Integreret forvaltning af vand i byer- analyse af institutionelle, lovgivningsmæssige og finansielle
 10. IP10 - Regn med kvalitet – Bedre styr på afstrømningens kvalitet er en forudsætning for bæredygtig og innovativ klimatilpasning
 11. IP11 - Klimaskole. Konceptudvikling af den klimatilpassede folkeskole
 12. IP12 - Nordhavn – en bydel i vandbalance
 13. IP13 - Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm
 14. IP14 - Økonomi i LAR – anlæg og drift

Læs mere om projekterne under ”Innovationsprojekter” – ”Bevilgede projekter”. Du kan se referater fra møder og følge projekternes fremgang under de enkelte projekters grupperum her

Læs mere om hvordan du kan søge under ”Sådan søger du tripel-helix projekter” i menuen til venstre.

Vand i Byer er stadig åbent for nye aktører. Skriv til Hanne Kjær Jørgensen hakj@teknologisk.dk, hvis du er interesseret.

God arbejdslyst!

 
Banner: Sorø Kommune
 Seneste nyt
 
 
 Kontaktpersoner