Blogstafet 2017

Vi er kommet til et punkt, hvor klimaforandringerne ikke længere er til diskussion. Klimatilpasningen på vandområdet er en realitet!

Vores bloggere er et bredt udsnit af aktører inden for klimatilpasning lige fra politikere og interesseorganisationer til fageksperter og praktikere. Vi mener, at arbejdet med klimatilpasning kræver tværgående samarbejde, og det ønsker vi også at afspejle i vores blogstafet. Netop derfor ser vi en styrke i, at to så velkonsoliderede netværk som Vand i Byer og KLIKOVAND går sammen for at sætte klimatilpasning og innovation på dagsorden. Vores netværk repræsenterer stort set samtlige interessenter i arbejdet med klimatilpasing.

Læs mere

Stormøde 11. maj 2017 - Bæredygtighed, vand og klimatilpasning

Invitation til næste Vand i Byer stormøde, torsdag d. 11. maj 2017. Stormødet afholdes hos Phønix i Odense. 

 

Læs mere

Kræv en drifts- og vedligeholdelsesplan

LAR-anlæg etableres i disse år i stort omfang rundt i landet og de er en vigtig del af klimatilpasningen. Men driften skal på dagsordenen. Det er en forudsætning både for den grundlæggende funktion og for at anlæggene får rekreativ og æstetisk værdi.

Læs mere

Bedre og billigere klimatilpasning gennem samarbejde

Fire ambitiøse projekter er udvalgt til at deltage i kampagnen Regn & Byer. De fire projekter skal udvikle det langsigtede samarbejde for at bane vejen til mere, bedre og billigere klimatilpasning.

Læs mere

Nye løsninger skyder op som padehatte

Skribent:Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen Esben Lunde Larsen blev udnævnt til miljø- og fødevareminister i Lars Løkke Rasmussens V-regeri…

Læs mere

Vand-i-Byer cykeltur i Sillebro Ådal!

Turen starter med at vi cykler gennem å-dalen, hvor Troels Karlog fra Frederikssund Kommune vil fortælle om projektet. Ådalen stopper tæt på den nye b…

Læs mere

Udvaskning af miljøfremmede stoffer fra kunstgræsbaner

Projektets formål er, at sammenligne udvaskning af tungmetaller og 4 plastblødgørere ved udvaskningstest i hhv. batch og kolonne og drævandsprøver fra…

Læs mere

Bobleprojekter 2017

Vand i Byer har oprettet en pulje med kontingentmidler som kan søges af medlemmerne. Ansøgningsprocessen er enkel og både vejledning og ansøgningsskem…

Læs mere