Vand i Byer på kinesisk

Efter ønske fra bl.a. Danish Water Forum og det danske sekretariat for China-Europe Water Platform (CEWP) er ”Sustainable Urban Drain age Systems” white paperet, netop oversat til kinesisk.

Læs mere

Sølvcertificeringen er i hus!

Vand i Byer er blevet sølvcertificeret - og det er vi stolte af!

Læs mere

Anbefalinger til integreret forvaltning af vand i byer

Klimatilpasning handler om meget mere end teknik. Et innovationsprojekt under Vand i Byer udpegede i 2013 12 centrale anbefalinger om lovgivning, organisation og finansiering af klimatilpasningsopgaverne. Siden har der været en rivende udvikling inden for klimatilpasning i Danmark, men flere af anbefalingerne er stadig aktuelle.

Læs mere

Stormøde 14. september 2016 - Klimatilpasning på tværs af forvaltninger og kommunegrænser

Vi skal derfor bl.a. høre om initiativer i Viborg Kommune. Desuden har vi inviteret Region Midt til at fortælle om projektet ”From coast to coast” og …

Læs mere

Sølvcertificeringen er i hus!

I juni måned havde Vand i Byer besøg af ESCA - European Secretariat for Cluster Analysis, som skulle se, hvorvidt netværket havde opfylde de målsætnin…

Læs mere

Vil du være medlem af Vand i Byer?

Hvis I overvejer at jeres virksomhed skal være medlem af Vand i Byer, har I mulighed for at deltage gratis ved 1 arrangement, fx ét stormøde. Hvis I ø…

Læs mere

How to make good business with new climate adaption (water) technologies

Water related innovation companies from Denmark, Sweden and Norway will present their new innovations and you will hear about the climate adaption cha…

Læs mere