Logo: Vand i Byer, link til forsidenLogo: Teknologisk Institut, link til forsiden
Vand i Byer
 Netgroup Netgroup  In English In English   Udskriv Udskriv  Søg Søg
Du er her: Vand i Byer 

Velkommen til projekt Vand i Byer

 Vand i Byer_forside 1

Vand i Byer_forside 2
Afslutnings- og opstartskonference, Industriens Hus, 11.-12. november 2014

 

Sidste nyt:

 • Den 29. april 2015 kl. 14-15.30
  Gå-hjem-møde i Marielyst, Gladsaxe. Tilmelding til arrangementet skal ske her
   
 • 7. maj 2015 kl. 9-16
  Stormøde hos Vandhuset/DANVA i Skanderborg. Emnet for dagen er: Drift vedligehold og økonomi i LAR. Se programmet her:  DownloadProgram for stormøde den 7. maj 2015 (385 KB)
   
 • 21. maj 2015 kl. 14.30-16.30
  Kick-off-møde og markedsplads om de nye udviklingsprojekter, som vi vil sætte i gang
   

 • Water DTU Partner Seminar 18.-19. maj 2015
  Se invitation her: DownloadWater DTU Partner Seminar Flyer v2 (156 KB)
   
 • Bio-LAR i praksis. Løsninger i Allerød vises frem 25. juni 2015
  Allerød Kommune anlagde i efteråret 2014 bio-LAR på et fælledområde i det nordlige Lynge. Bio-LAR-elementerne omfatter trug, tør- og vådbassiner, som ud over at håndtere omkring 2000 m3 regnafstrømning, forventes at bidrage til at forbedre fælledens habitatkvalitet og biokorridorfunktion, dels ved at skabe et nyt regnvandshul til padder baseret på regnafstrømning renset i DPF-bokse, dels ved at fjerne næringsstofoverskud i jordbunden, så en rigere flora kan spire frem, og dermed skabe grundlag for flere insekter. Bio-LAR-elementerne er udviklet i regi af Innovationsprojektet IP05 'Lad det regne med frøer' (www.vandibyer.dk/31781) i et samarbejde mellem Allerød Kommune, COWI og Københavns Universitet. Løsningen fremvises den 25. juni 2015, kl. 13.30. Der indledes med en kort introduktion om vilkår, tiltag og finansiering ved KU og Allerød Kommune, hvorefter vandets vej gennem fælleden følges og løsninger diskuteres.
  Mødested: Ved fælleden i Lynge, P-plads ved Lynge Hallen. Send mail til Rikke Juul Monberg (rjm@ign.ku.dk) eller Marina Bergen Jensen (mbj@ign.ku.dk) med din tilmelding
   
 • Tak for et godt første stormøde i Vand i Byer II den 21. januar 2015
  Materiale fra dagen kan ses her
   
 • Tak for en fantastisk konference ”Fremtidens klimarobuste by”
  Tak for en fantastisk afslutnings- og opstartskonference i Industriens Hus den 11. og 12. november 2014. Tak fordi I bidrog med god energi, godt humør og nye spændende input, som vi vil kigge nærmere på i det nye år. Vi vil lægge præsentationerne fra konferencen ud i den kommende uge!
  Alle præsentationerne af innovationsprojekterne kan ses her

   
 • ViB er nu innovationsnetværk!
  Vand i Byer er nu innovationsnetværk frem til 1. juli 2018. Vi glæder os til et fortsat samarbejde med klimatilpasning på dagsordenen! 
   
 • Læs Vand i Byers rapport om klimatilpasning i sociale medier her:  
  DownloadVIB sociale medier AAU 2012 med ISBN (1,9 MB)
   
 • Få dit LAR-anlæg i vores database over LAR anlæg i Danmark - og se andre anlæg her: www.laridanmark.dk

Andre arrangementer:

 • Rørcentret tilbyder nu en klimatilpasningsuddannelse, se her

Der er gennemført 14 innovationsprojekter i Vand i Byer fra 2010 – 2014. Du kan læse om de genererede resultater her.

Vand i Byer er stadig åbent for nye aktører. Skriv til Hanne Kjær Jørgensen hakj@teknologisk.dk, hvis du er interesseret.

God arbejdslyst!

 
Banner: Byggros
 Seneste nyt
 
 
 Kontaktpersoner